samenwerking

De Rode Loper op School werkt nauw samen met een groot aantal basisscholen en culturele instellingen in Amsterdam-Oost.

In 2018 werkte De Rode Loper op School op 28 scholen voor primair onderwijs in Amsterdam Oost, waarbij ruim 15.000 kinderen deelnamen aan een grote verscheidenheid van cultuureducatie programma’s. 

Samenwerking met culturele instellingen, programmering.. 
Visualiseren, logo’s partners