east-oost-ost

In 2020 bestaat De Rode Loper op School 20 jaar. Dat gaan we vieren.

Het 20-jarige jubileum is een moment van terugkijken én reflectie, een moment om inzichten en successen te delen, om te inspireren en ons te laten inspireren.

Met het internationale uitwisselingsproject EAST-OOST-OST kijkt De Rode Loper op School over de grens. In 2019 en 2020 organiseren wij een internationale uitwisseling met Oost-Londen, Amsterdam-Oost en Oost-Berlijn. Om feestelijk af te sluiten vindt in het najaar van 2020 een eerste Amsterdamse KinderBiënnale plaats.

Deelnemers zijn schoolkinderen van 4 tot 12 jaar uit drie wijken van drie Europese hoofdsteden: London-Oost, Amsterdam-Oost en Berlijn-Oost. De uitwisseling van cultuureducatieprojecten vindt plaats op basisscholen en in (kinder)musea.

Kenmerken van de projecten zijn : 

  • buurtgerichte cultuureducatie;
  • de stad wordt bezien door de ogen van een kind: het kind als maker en onderzoeker;
  • passend in het beeld van de Nederlandse cultuureducatie: ‘de NL factor’.

De geselecteerde projecten tonen: speelsheid, ruimte voor experiment, creatieve vrijheid, durf, engagement en nemen kinderen serieus.

De vijf EAST-OOST-OST-projecten:

  1. Superstad – hoe zien kinderen hun stad van de toekomst?
  2. Hoed op voor Rembrandt – hoe zien kinderen zichzelf in een kunsthistorische context?
  3. Mail Art – wat laten kinderen zien uit hun buurt en hoe communiceren ze met buitenlandse kinderen via kunstzinnige post?
  4. Rariteitenkabinet – welke vondsten en nieuwe diersoorten horen thuis in een hedendaags rariteitenkabinet en wat is het belang van natuur en dieren in de stad?
  5. Stromend Blauw – hoe kunnen cultuureducatie encommunity-artzorgen voor meer saamhorigheid in de buurt?
East-Oost-Ost