aanbod scholen

Met plezier presenteert De Rode Loper op School het kunst- en cultuureducatieprogramma voor schooljaar 2018-2019. Een gevarieerd aanbod rond creativiteit en verbeelding. Leerlingen worden aangemoedigd om zichzelf te leren kennen, samen te werken met klasgenoten en nieuwe talenten te ontdekken. Samen bouwen aan jezelf, de klas, de wijk en de stad waarin je leeft. Kunst is een krachtig middel om te leren.

Regulier aanbod

Het reguliere aanbod vindt u op deze website en in ons programmaboekje. Wilt u een programmaboekje ontvangen? Neem contact met ons op. Het aanbod bestaat uit verschillende disciplines voor verschillende bouwgroepen. Ook worden verschillende disciplines in onze programma’s met elkaar verbonden.

Discipline

Groep

1  2  3  4  5  6  7  8

Aanbod op maat

Naast ons vaste aanbod bieden wij de mogelijkheid voor kunstprogramma’s op maat. Voor een schoolbreed kunstprogramma of een lesprogramma aansluitend bij een thema of kernconcept, neem contact met ons op.

Speciaal onderwijs

Ook voor het speciaal onderwijs bieden wij kunstlessen aan in de diverse disciplines. We beschikken over een ruim docentenbestand dat geschoold is in werken met deze doelgroep.

Voorwaarden