stichting

Stichting Kunsteducatie de Rode Loper op School is opgericht in 2005. De organisatie is echter al sinds 2001 werkzaam, voordien onder de naam Scholenproject De Rode Loper.

De stichting wordt financieel ondersteund via Kunstenplan Gemeente Amsterdam / Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

bestuur

 • Het bestuur is samengesteld op deskundigheid en bestaat uit drie leden en een adviseur
 • Aik Meeuse (voorzitter) Thans eigenaar/uitvoerder A.I.K. – fondsenwerving/communicatie. Daarvoor o.a. hoofd Communicatie Tropenmuseum en Nationaal Comité 4 en 5 mei; voormalig voorzitter commissie cultuurparticipatie Mondriaanstichting
 • Carola Aafjes (bestuurslid/secretaris) Directeur Amersfoorts poppodium Fluor, daarvoor o.a. afdelingshoofd Kunst- en Cultuurcentrum Tobe en projectleider/adviseur LKCA (voorheen Kunstfactor)
 • Reinout Dijkstra (penningmeester) CFO van Firstcom Europe, Managing Director en co-founder TeaAdventure Limited
 • Joke Koningh (adviseur) Oud-stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost, oud voorzitter bestuur De Rode Loper op School.

beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging (Statuten, artikel 7.3.)

De Stichting heeft een ANBI Status – link naar ANBI pagina

 1. Bestuursverslag 2017
 2. Financiële verantwoording 2017
  Beleidsplan 2017-2020
  Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34223966
  Bankrekeningnummer: NL13 INGB 0004 2542 06 t.n.v. Stichting KERS
  RSIN/fiscaal nummer: 814389557